УВК „Прогрес” ЕООД

Лиценз № 200412232
Управител: инж. Стоян Узунов

Управление гр. София: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” 69А,
ЦАПК „Прогрес” ООД
Тел.: (02) 870 52 57
Факс: (02) 973 38 53
Електронна поща: s.uzunov@progress.bg
Интернет страница: class.progress.bg

Управление с. Дуранкулак: с. Дуранкулак 9670, общ. Шабла, обл. Добричка, УВК „Прогрес”
Тел.: (05748) 664
Факс: (05748) 664
Електронна поща: uvk@durankulak.info
Интернет страница: uvk.durankulak.info

Бизнес профил

Професия „Оператор на компютър”, код 345100, специалност „Текстообработване”, код 3451001 – I СПК.
Професия „Офис – мениджър”, код 346010, специалност „Бизнес – администрация”, код 3460101 – III СПК.
Професия „Офис – секретар”, код 346020, специалност „Административно обслужване”, код 3460201 – II СПК.
Професия „Икономист – информатик”, код 482010, специалност „Икономическа информатика”, код 4820101 – III СПК.
Професия „Техник на компютърни системи”, код 523050, специалности: „Компютърна техника и технологии”, код 5230501 – III СПК; „Компютърни мрежи”, код 5230502 – III СПК.
Професия „Монтьор на компютърни системи”, код 523060, специалности: „Компютърна техника и технологии”, код 5230601 – II СПК; „Компютърни мрежи”, код 5230602 – II СПК.
Професия „Програмист”, код 523090, специалности: „Програмно осигуряване”, код 5230901 – II СПК; „Системно програмиране”, код 5230902 – III СПК.
ЦПО УВК „Прогрес” ЕООД е лицензиран ECDL Тест център и Prometric Тест център.